ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน รายละเอียด ดังนี้

 
1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) saraban_06950603@dla.go.th
2.หมายเลขโทรศัพท์ 0 7329 9477
3.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ นางสาวรอสีต๊ะ แยนา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัด 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน