ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว"
  รายละเอียด :

  ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด " เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว"

    ขอเชิญชวนร่วมขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั้วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยส่งภาพถ่ายผ่านช่องทางLine Official Account : @jaideecity เพื่อประมวลรวบรวมต่อไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน