ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

              องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน