ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 (หกเดือนแรก)
  รายละเอียด :

 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (6 เดือนแรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน