ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผน ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จะดำเนินการประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2565  เพื่อบรรจุโครงการที่ไม่ปรากฎในแผนใส่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 2566 และจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี 2565  นั้น

             ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม ในวันที่  12  พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน