ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอแม็ง สายปาดูแล ถึง บาโงมูซู หมูที่ ๔ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน