ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กายูบอเกาะ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ

เรื่อง  ประกาศผู้ที่การรับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอแม็ง สายปาดูแล ถึง บาโงมูซู หมูที่ ๔ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน