ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนซอยกำปงดาแล บ้านพอแม็ง (ชุมชนกายูบอเกาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนซอยกำปงดาแล บ้านพอแม็ง (ชุมชนกายูบอเกาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอ  รามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน