ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน