ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ บ้านพงจือนือเร๊ะ ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จัง
  รายละเอียด :

โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)    บ้านพงจือนือเร๊ะ  ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่  3 ตำบลกายูบอเกาะ    อำเภอรามัน    จังหวัดยะลา   ถมลูกรังปรับระดับพื้นที่ดิน ขนาดที่ดินกว้าง 32 เมตร ยาว 50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ถมสูงจากระดับดินเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 3,840 ลบ.ม.(หลวม) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 389 คน