ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายเพิ่มความกว้างถนนเดิม) สายสาตอ - รร.พอแม็ง ณ บ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายเพิ่มความกว้างถนนเดิม) สายสาตอ - รร.พอแม็ง    บ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ)  หมู่ที่  4   ตำบลกายูบอเกาะ    อำเภอรามัน    จังหวัดยะลา ก่อสร้างขยายเพิ่มความกว้างถนนคสล. ขนาดถนนที่เพิ่มขึ้น หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมทั้งสิ้น 285 เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ลงลูกรังคันทางและท่อระบายน้ำ คสล. ปริมาณและจำนวนตามแบบรายละเอียดในรูปแบบรายการก่อสร้าง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


joker123
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 566 คน