ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ภายในชุมชนตะโล๊ะปาว บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำ  ขนาด  1,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง  ภายในชุมชนตะโล๊ะปาว  บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว)  หมู่ที่ 4  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ คสล.  ขนาดความกว้าง 2.50 x 2.50 เมตร   ความสูงระดับพื้นวางถังเก็บน้ำ 5.00 เมตร   พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ  ขนาด  1,000 ลิตร    จำนวน  4 ถัง  ละเดินท่อจ่ายน้ำประปา   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  วงเงิน 150,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 408 คน