ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านตอแล (ชุมชนบาโร๊ะโป๊ะโมง) หมู่ที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านตอแล  (ชุมชนบาโร๊ะโป๊ะโมง)  หมู่ที่ 2  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์    ขนาด 6.00 x 15.00 เมตร    สูงระดับอะเส 3.40  เมตร     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย    เป็นเงิน 500,000.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 385 คน