ราคากลางโครงการ
เรื่อง : ราคากลางโครงการจัดจ้างทำแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร) ขนาดด้านหน้าแท่น ยาวรวม 2.00 เมตร พร้อมทางขึ้นลง 2 ฝั่งกว้างข้างละ 0.60 เมตร ขนาดด้านข้างแท่น ยาวรวม 1.70 เมตร ขนาดความสูงแท่น สูงรวม 3.70
  รายละเอียด :

ราคากลางโครงการจัดจ้างทำแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร) ขนาดด้านหน้าแท่น ยาวรวม 2.00  เมตร  พร้อมทางขึ้นลง 2 ฝั่งกว้างข้างละ 0.60 เมตร ขนาดด้านข้างแท่น ยาวรวม  1.70   เมตร   ขนาดความสูงแท่น สูงรวม  3.70   เมตร จำนวน 1 แท่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 613 คน