ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (หกเดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 เม.ย. 2565
2 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 เม.ย. 2565
3 รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 ต.ค. 2564
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 ต.ค. 2558
5 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
29 ม.ค. 2555
6 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
644
13 ต.ค. 2552
7 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1132
15 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1