ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนซอยบูเก๊ะบาตูฮาปา (ซอยแยกจากถนน คสล. สายทางเข้าน้ำตกบือยอง) บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
262
22 เม.ย. 2564
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสายตะโล๊ะดือเล ถึง บือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
01 มี.ค. 2564
3 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายตะโละปาว ถึง บูเก๊ะสืองอ ระยะที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
19 ม.ค. 2564
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ ๕ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
273
11 ม.ค. 2564
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็กแบบผนังโล่ง ม.๓ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนพงลือแบ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
03 ก.ย. 2563
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ บ้านตะโล๊ะดือเล หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
03 ก.ย. 2563
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น ม.๔ บ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
13 ส.ค. 2563
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างมัสยิดบัยตุลเราะห์มาน(ตะโล๊ะดือแล) หมู่ที่ ๓ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
15 พ.ค. 2563
9 ราคากลางสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน คสล. สายสาตอ-ฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
15 พ.ค. 2563
10 ราคากลางโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายตะโล๊ะดือเล – บือยอง หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
276
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10