ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2555 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
07 ก.พ. 2555
312 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
13 ม.ค. 2555
313 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2555 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
12 ม.ค. 2555
314 การรณรงค์ ซ่อมแซมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
25 ธ.ค. 2554
315 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กายูบอเกาะ ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
16 ธ.ค. 2554
316 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.1)ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
531
22 พ.ย. 2554
317 แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
517
22 พ.ย. 2554
318 ประชาสัมพันธ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคคอตีบในพื้นที่อำเภอรามัน
510
21 พ.ย. 2554
319 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
508
21 พ.ย. 2554
320 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนการศึกษา ยะลารักในหลวง”2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
17 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48