ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประชาสัมพันธืแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนระดับแลัแต่งตั้งพนักงานให้สูงขึ้น
585
30 มี.ค. 2551
462 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
467
15 ก.พ. 2551
463 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2551
563
08 ก.พ. 2551
464 ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตทางราชการ
708
28 ธ.ค. 2550
465 “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
540
03 ธ.ค. 2550
466 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
13 พ.ย. 2550
467 การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
636
09 พ.ย. 2550
468 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2551
560
07 พ.ย. 2550
469 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
638
03 พ.ย. 2550
470 แจ้งการมอบอำนาจของ นายก.อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ในการปฏิบัติราชการในการบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
913
02 พ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48