ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 บัญชีเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญาประจำปีงบประมาณ 2555 (เดือนกันยายน 2555) องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
462
22 ต.ค. 2555
282 บัญชีเงินรับฝาก ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
559
22 ต.ค. 2555
283 รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
505
22 ต.ค. 2555
284 แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
457
22 ต.ค. 2555
285 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
454
12 ต.ค. 2555
286 ประกาศเตือนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วม
504
05 ต.ค. 2555
287 ประกาศให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพมาแสดงตนประจำปีงบประมาณ2556
513
01 ต.ค. 2555
288 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
01 ต.ค. 2555
289 การพัฒนาความรู้ภายในส่วนราชการของ อบต.กายูบอเกาะ เดือนกันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
28 ก.ย. 2555
290 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1 ส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
468
24 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48