ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลกายูบอเกา
195
27 ก.ค. 2564
12 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
206
14 ก.ค. 2564
13 ประกาศ อบต.กายูบอเกาะ เรื่อง การให้เช่าซุ้มจำหน่ายสินค้าบริเวณสวนสาธารณะ ม.4
194
22 มิ.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
220
19 พ.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
19 พ.ค. 2564
16 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
255
20 เม.ย. 2564
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
19 เม.ย. 2564
18 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หกเดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
260
19 เม.ย. 2564
19 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
09 เม.ย. 2564
20 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.กายูบอกาะ ประจำปีงบประมาณ 2564
232
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48