ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน นมยู.เอส.ที.าสจืด ขนาด 200 ซีซี จำวน 120 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
255
06 พ.ย. 2560
132 ประกาศการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
31 ต.ค. 2560
133 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
295
17 ต.ค. 2560
134 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนตุลาคม ถึงกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
264
11 ต.ค. 2560
135 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือนตุลาคม ถึงกันยายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
11 ต.ค. 2560
136 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 ต.ค. 2560
137 ขอประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
01 ต.ค. 2560
138 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
29 ก.ย. 2560
139 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
320
23 พ.ค. 2560
140 ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
17 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48