ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน
394
09 เม.ย. 2559
152 ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
18 มี.ค. 2559
153 ขอเชิญประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
368
16 ก.พ. 2559
154 ขอประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
18 ม.ค. 2559
155 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
02 ธ.ค. 2558
156 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
20 พ.ย. 2558
157 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
10 พ.ย. 2558
158 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
28 ต.ค. 2558
159 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
28 ต.ค. 2558
160 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
362
28 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48