ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 แจ้งการมอบอำนาจของ นายก.อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ในการปฏิบัติราชการในการบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
701
02 พ.ย. 2550
472 ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
759
30 ต.ค. 2550
473 การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน
585
08 ต.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48