ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ
7
20 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศจากกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 พ.ค. 2565
3 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21
17 พ.ค. 2565
4 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 เม.ย. 2565
5 รายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (หกเดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 เม.ย. 2565
6 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
18 เม.ย. 2565
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 เม.ย. 2565
8 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 (หกเดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
05 เม.ย. 2565
9 รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
04 เม.ย. 2565
10 ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด "เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว" ดาวน์โหลดเอกสาร
82
07 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50