ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ต.ค. 2564
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ก.ย. 2564
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 ส.ค. 2564
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ก.ค. 2564
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 มิ.ย. 2564
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 พ.ค. 2564
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
20 เม.ย. 2564
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
17 มี.ค. 2564
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
16 ก.พ. 2564
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
12 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43