ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
538
25 พ.ย. 2553
402 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2553 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
08 ต.ค. 2553
403 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ SOLAR CELL หลอดLED16 หลอดแผง SOLAR CELL ผลิตพลังงาน 10W พร้อมเสาสูง 3 เมตร จำนวน 9 ต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
668
25 ส.ค. 2553
404 ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่อบต.กายูบอเกาะ จำนวน 10 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
687
25 พ.ค. 2553
405 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายเชื่อมต่อกับถนนคสล.ซอยข้างบ้านนายบือราเฮง ซูละ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
757
12 พ.ค. 2553
406 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างบ้านบือราเฮง ซูละ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
12 พ.ค. 2553
407 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสาตอ-ฮูหยงบาโร๊ะ บ้านพอแม็ง(ชุมชนสาตอ) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
12 พ.ค. 2553
408 ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบุ้ค) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
945
12 พ.ค. 2553
409 ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
531
05 เม.ย. 2553
410 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบหอถังสูงเหล็ก(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. พร้อมเดินท่อจ่ายน้ำประปา บ้านพงจือนือเระ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
30 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45