ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ต.ค. 2564
12 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ของอบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 ต.ค. 2564
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
08 ต.ค. 2564
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
16 ก.ย. 2564
15 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
19 ส.ค. 2564
16 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ของอบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ก.ค. 2564
17 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 ก.ค. 2564
18 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
15 มิ.ย. 2564
19 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
07 พ.ค. 2564
20 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
20 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45