ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง(สำหรับเด็กตั้งแต่ 51-80 คน) (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จำนวน 1 หลัง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
11 พ.ย. 2558
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
11 พ.ย. 2558
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
05 พ.ย. 2558
194 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว และปากทางเข้าสนามกีฬาประจำตำบล บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
272
19 ต.ค. 2558
195 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ใช้งาน 4.00×4.00 เมตร ความสูงระดับอะเส 2.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 2 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
13 ต.ค. 2558
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
08 ต.ค. 2558
197 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
07 ต.ค. 2558
198 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงล้อมรอบสนามกีฬาประจำตำบล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
334
22 ก.ย. 2558
199 ผลการจัดซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสนามกีฬา หมูที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
310
22 ก.ย. 2558
200 ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายกายูบอเกาะ-พงมือซู (ทางเข้าร.ร.พอแม็ง) บ้านพอแม็ง (ชุมชนกายูบอเกาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
325
17 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43