ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
08 ก.ค. 2558
222 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนลูกรัง สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว ณ บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
268
29 มิ.ย. 2558
223 ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ (จ้างเหมาขุดเจาะบาดาล) ณ บ้านตอแล ( ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ ) หมูที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
323
12 มิ.ย. 2558
224 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
11 มิ.ย. 2558
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
10 มิ.ย. 2558
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 11/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
08 มิ.ย. 2558
227 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงคูส่งน้ำ คสล. ชุมชนตอบือแก ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
279
08 มิ.ย. 2558
228 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายเพิ่มความกว้างถนนเดิม) สายสาตอ - รร.พอแม็ง ณ บ้านพอแม็ง (ชุมชนสาตอ) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
280
08 มิ.ย. 2558
229 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ บ้านพงจือนือเร๊ะ ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเก ดาวน์โหลดเอกสาร
272
03 มิ.ย. 2558
230 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์(ที่ดินอุทิศเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ บ้านพงจือนือเร๊ะ ( ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
03 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43