ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 15/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
10 ก.ย. 2558
222 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
09 ก.ย. 2558
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 14/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
08 ก.ย. 2558
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 13/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
03 ก.ย. 2558
225 ผลการจัดซื้อพัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว ชนิดเคลื่อนที่มีถังน้ำในตัว จำนวน 2 ใบพัด จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
348
26 ส.ค. 2558
226 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำ ขนาดความกว้าง 2.50 x 2.50 เมตร ความสูงระดับพื้นวางถังเก็บน้ำ 5.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 1,0 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
17 ส.ค. 2558
227 ผลการจัดโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ใช้งาน 4.00×4.00 เมตร ความสูงระดับอะเส 2.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 2 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
351
14 ส.ค. 2558
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
13 ส.ค. 2558
229 ผลการจัดจ้างโครงการจัดจ้างทำแท่นธรรมมาสบรรยายธรรม(มิมบัร) ขนาดด้านหน้าแท่น ยาวรวม 2.00 เมตร พร้อมทางขึ้นลง 2 ฝั่งกว้างข้างละ 0.60 เมตร ขนาดด้านข้างแท่น ยาวรวม 1.70 เมตร ขนาด ความสูงแท่น สูงรว ดาวน์โหลดเอกสาร
364
11 ส.ค. 2558
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 12/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
11 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45