ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายน้ำตกบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
428
20 มี.ค. 2557
322 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
04 มี.ค. 2557
323 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
27 ก.พ. 2557
324 ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายน้ำตกบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
370
25 ก.พ. 2557
325 ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่น สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
363
25 ก.พ. 2557
326 ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงเรียนบ้านพอแม็ง บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
362
25 ก.พ. 2557
327 ผลการจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมูที่ 2 – 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557(เงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
364
25 ก.พ. 2557
328 ผลการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 98 รายการ ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
349
19 ก.พ. 2557
329 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
12 ก.พ. 2557
330 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
22 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45