ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
08 เม.ย. 2554
392 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
09 มี.ค. 2554
393 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
09 ก.พ. 2554
394 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2553 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
12 ม.ค. 2554
395 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในชุมชน บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
766
21 ธ.ค. 2553
396 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในชุมชน บ้านพงจือนือเร๊ะ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
21 ธ.ค. 2553
397 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทางเข้าชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ บ้านตอแล (ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ)หมู่ที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
573
09 ธ.ค. 2553
398 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในชุมชนตะโล๊ะดือเล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
554
09 ธ.ค. 2553
399 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าน้ำตกบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
742
09 ธ.ค. 2553
400 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน2553 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
08 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45