ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
20 ธ.ค. 2559
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
08 ธ.ค. 2559
133 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ธ.ค. 2559
134 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านบาลาสมีแล(ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
269
16 พ.ย. 2559
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
11 พ.ย. 2559
136 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ณ หมูที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือเล) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
245
10 พ.ย. 2559
137 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ณ หมูที่ 4 บ้านพอแม็ง (ชุมชนปอเนาะ-ตะโล๊ะปาว)ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
238
10 พ.ย. 2559
138 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการรื้อถอนคูส่งน้ำเดิมและก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู (สนามกีฬาอเนกประสงค์ตอบือแก-ฮูหยงบาโร๊ะ) ณ บ้านบาลาสมิแล หมู่ที่ 5 ชุมชนตอบือแก ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอราม ดาวน์โหลดเอกสาร
238
10 พ.ย. 2559
139 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
04 พ.ย. 2559
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
03 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43