ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
04 เม.ย. 2560
132 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล (สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 4) บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
320
13 มี.ค. 2560
133 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
03 มี.ค. 2560
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
02 มี.ค. 2560
135 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
21 ก.พ. 2560
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
16 ก.พ. 2560
137 ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
15 ก.พ. 2560
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
07 ก.พ. 2560
139 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
06 ก.พ. 2560
140 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
317
06 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45