ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมต่อ คสล.ซอยข้างบ้านนายบือราเฮง สูละ บ้านบาสมีแล(ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ)หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลก ดาวน์โหลดเอกสาร
476
31 ส.ค. 2554
372 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
02 ส.ค. 2554
373 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
04 ก.ค. 2554
374 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
07 มิ.ย. 2554
375 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
11 พ.ค. 2554
376 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
08 เม.ย. 2554
377 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
09 มี.ค. 2554
378 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
09 ก.พ. 2554
379 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2553 ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
12 ม.ค. 2554
380 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในชุมชน บ้านพอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
709
21 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43