ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP 12 เมตร (หลอด 400 W.MH) จำนวน 20 ต้น 18 จุด บริเวณหมู่ที่ 2-5 ตำบลกายูบอเกาะ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
595
02 มี.ค. 2555
372 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
645
10 ก.พ. 2555
373 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP 12 เมตร (หลอด 400 W.MH) จำนวน 20 ต้น 18 จุด บริเวณหมู่ที่ 2-5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
01 ก.พ. 2555
374 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
555
17 ม.ค. 2555
375 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรือง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
11 ม.ค. 2555
376 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2554 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
680
01 ธ.ค. 2554
377 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2554 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
649
02 พ.ย. 2554
378 ผลโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP 12 เมตร (หลอด 400 W.MH) จำนวน 20 ต้น 18 จุด บริเวณหมู่ที่ 2-5 ตำบลกายูบอเกาะ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
659
27 ต.ค. 2554
379 ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
599
25 ต.ค. 2554
380 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเชื่อม คสล.ซอยข้างบ้านบือราเฮง หมู่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
665
12 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45