ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 7/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
16 ส.ค. 2559
172 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านพอแม็ง (ชุมชนปอเนาะ-ตะโล๊ะปาว) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
296
15 ส.ค. 2559
173 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ–ห้องส้วมสาธารณะ ภายในชุมชนสาตอ หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
291
15 ส.ค. 2559
174 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
09 ส.ค. 2559
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
09 ส.ค. 2559
176 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
28 ก.ค. 2559
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
28 ก.ค. 2559
178 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง(สถ.ศพด.2 สำหรับเด็กตั้งแต่ 51-80 คน)แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
298
15 ก.ค. 2559
179 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
21 มิ.ย. 2559
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
21 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45