ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
297
10 ต.ค. 2561
82 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ระหว่าง กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
09 ต.ค. 2561
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
05 ต.ค. 2561
84 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
04 ต.ค. 2561
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
290
07 ก.ย. 2561
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
07 ก.ย. 2561
87 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
05 ก.ย. 2561
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
285
09 ส.ค. 2561
89 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
07 ส.ค. 2561
90 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
11 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45