ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
374
08 ต.ค. 2558
212 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
07 ต.ค. 2558
213 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงล้อมรอบสนามกีฬาประจำตำบล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
402
22 ก.ย. 2558
214 ผลการจัดซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสนามกีฬา หมูที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
367
22 ก.ย. 2558
215 ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายกายูบอเกาะ-พงมือซู (ทางเข้าร.ร.พอแม็ง) บ้านพอแม็ง (ชุมชนกายูบอเกาะ) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
380
17 ก.ย. 2558
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 16/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
16 ก.ย. 2558
217 ผลการจัดจ้างโครงการต่อเติมขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภูเขา (น้ำตก) ภายในชุมชนบือยอง บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
350
15 ก.ย. 2558
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
15 ก.ย. 2558
219 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว และปากทางเข้าสนามกีฬาประจำตำบล บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
365
10 ก.ย. 2558
220 ผลการจัดซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
10 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45