ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ คสล. พร้อมกำแพงตลิ่ง , ม้านั่งและลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณริมคลองระบายน้ำชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ ณ บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที ดาวน์โหลดเอกสาร
318
06 ส.ค. 2558
232 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านตอแล (ชุมชนบาโร๊ะโป๊ะโมง) หมู่ที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
329
04 ส.ค. 2558
233 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
03 ส.ค. 2558
234 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ (จ้างเหมาขุดเจาะบาดาล) ณ บ้านตอแล (ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ) หมูที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
337
03 ส.ค. 2558
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
14 ก.ค. 2558
236 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
08 ก.ค. 2558
237 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนลูกรัง สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว ณ บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
330
29 มิ.ย. 2558
238 ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ (จ้างเหมาขุดเจาะบาดาล) ณ บ้านตอแล ( ชุมชนตะโล๊ะกลูโฆ ) หมูที่ 2 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
380
12 มิ.ย. 2558
239 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
11 มิ.ย. 2558
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
10 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45