ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2554 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
624
01 ธ.ค. 2554
362 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2554 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
594
02 พ.ย. 2554
363 ผลโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP 12 เมตร (หลอด 400 W.MH) จำนวน 20 ต้น 18 จุด บริเวณหมู่ที่ 2-5 ตำบลกายูบอเกาะ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
601
27 ต.ค. 2554
364 ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
546
25 ต.ค. 2554
365 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเชื่อม คสล.ซอยข้างบ้านบือราเฮง หมู่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
611
12 ต.ค. 2554
366 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ โดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
561
10 ต.ค. 2554
367 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
595
07 ต.ค. 2554
368 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP 12 เมตร (หลอด 400 W.MH) จำนวน 20 ต้น 18 จุด บริเวณหมู่ที่ 2-5 ตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
640
23 ก.ย. 2554
369 ผลโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมต่อ คสล.ซอยข้างบ้านนายบือราเฮง สูละ บ้านบาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
19 ก.ย. 2554
370 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
05 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43