ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
08 ต.ค. 2555
362 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
633
11 ก.ย. 2555
363 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
650
07 ส.ค. 2555
364 แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
478
20 ก.ค. 2555
365 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
03 ก.ค. 2555
366 ผลการจัดจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
475
03 ก.ค. 2555
367 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
504
14 มิ.ย. 2555
368 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
615
15 พ.ค. 2555
369 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
17 เม.ย. 2555
370 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
13 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45