ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
03 ธ.ค. 2558
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
03 ธ.ค. 2558
203 ผลการจัดจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ(เพื่อขยายเพิ่มพื้นที่สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 5)บ้านบาลาสมีแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอราม ดาวน์โหลดเอกสาร
306
23 พ.ย. 2558
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
18 พ.ย. 2558
205 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
11 พ.ย. 2558
206 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกลาง(สำหรับเด็กตั้งแต่ 51-80 คน) (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ จำนวน 1 หลัง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
11 พ.ย. 2558
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
11 พ.ย. 2558
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
05 พ.ย. 2558
209 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในชุมชนตะโล๊ะปาว และปากทางเข้าสนามกีฬาประจำตำบล บ้านพอแม็ง (ชุมชนตะโล๊ะปาว) หมู่ที่ 4 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
329
19 ต.ค. 2558
210 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ใช้งาน 4.00×4.00 เมตร ความสูงระดับอะเส 2.50 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 2 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
13 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45