ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างอาคารติดตั้งระบบกรองน้ำ ตามแบบของอบต.กายูบอเกาะบ้านพงจือนือเระ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
679
30 มี.ค. 2553
412 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายตะโล๊ะบลีเม็ง-ตะโล๊ะกลูโฆ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
24 ก.พ. 2553
413 โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายตะโล๊ะบลีเม็ง - ตะโล๊ะกลูโฆ หมู่ที่ 3 (ชุมชนตะโล๊ะบลีเม็ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
768
11 ก.พ. 2553
414 ผลการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
648
29 ต.ค. 2552
415 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน จำนวน 130 วัน คือนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี และนมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
718
14 ต.ค. 2552
416 ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
635
05 ส.ค. 2552
417 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
773
05 ส.ค. 2552
418 ผลการจัดซื้อจัดซื้อพรมจัดแถวละหมาดอย่างดี ขนาดกว้าง 10.16 เมตร ยาว 12.14 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
805
25 ก.ค. 2552
419 โครงการจัดซื้อพรมจัดแถวละหมาดอย่างดี ขนาดกว้าง 10.16 เมตร ยาว 12.14 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
658
22 ก.ค. 2552
420 ผลการจัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ภายในตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
688
13 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45