ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
11 เม.ย. 2556
352 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายฮูหยงบาโร๊ะ-บาลาสมีแล บ้านบาลาสมีแล หมูที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะล ดาวน์โหลดเอกสาร
445
09 เม.ย. 2556
353 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายฮูหยงบาโร๊ะ-บาลาสมีแล บ้านบาลาสมีแล หมูที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
434
21 มี.ค. 2556
354 ผลการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง แบบไร้สาย (เพิ่มเติมชุดลูกข่าย) ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
432
21 มี.ค. 2556
355 ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตากอง) หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
21 มี.ค. 2556
356 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
14 มี.ค. 2556
357 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
05 ก.พ. 2556
358 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
17 ม.ค. 2556
359 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
13 ธ.ค. 2555
360 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
501
13 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45