ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
06 ธ.ค. 2561
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
06 ธ.ค. 2561
63 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
06 พ.ย. 2561
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
06 พ.ย. 2561
65 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
17 ต.ค. 2561
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
10 ต.ค. 2561
67 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ระหว่าง กรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
09 ต.ค. 2561
68 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 ต.ค. 2561
69 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
04 ต.ค. 2561
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
07 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43