ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
06 ก.พ. 2562
72 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของอบต.กายูบอเกาะ (ไตรมาศ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
30 ม.ค. 2562
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 2 ระหวางเดือนมกราคม 2562 -มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
17 ม.ค. 2562
74 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
14 ม.ค. 2562
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
300
14 ม.ค. 2562
76 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
06 ธ.ค. 2561
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
303
06 ธ.ค. 2561
78 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
06 พ.ย. 2561
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
288
06 พ.ย. 2561
80 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45