ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
253
30 ต.ค. 2562
32 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของอบต.กายูบอเกาะ (ไตรมาศ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
17 ต.ค. 2562
33 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
15 ต.ค. 2562
34 ขออนุมัติยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
09 ต.ค. 2562
35 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
08 ต.ค. 2562
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
08 ต.ค. 2562
37 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
12 ก.ย. 2562
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
11 ก.ย. 2562
39 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
09 ส.ค. 2562
40 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของอบต.กายูบอเกาะ (ไตรมาศ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
24 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43