ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
05 มี.ค. 2561
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
283
05 มี.ค. 2561
103 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
08 ก.พ. 2561
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
285
06 ก.พ. 2561
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
31 ม.ค. 2561
106 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ระหว่าง ตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
30 ม.ค. 2561
107 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
15 ม.ค. 2561
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
286
09 ม.ค. 2561
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
276
08 ธ.ค. 2560
110 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
14 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45