ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ผลการจัดจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอาณาเขตของ อบต.กายูบอเกาะ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2557 (เงินงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
481
17 ก.ย. 2557
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
10 ก.ย. 2557
273 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
09 ก.ย. 2557
274 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม สาธารณะ บริเวณสนามกีฬาตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่3- 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557 (เงินงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ก.ย. 2557
275 ผลการจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ถุงลมนิรภัยคู่ จำนวน 1 คัน ปีงบประมาณ 255 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
08 ก.ย. 2557
276 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำชุมชนตอบือแก บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
330
03 ก.ย. 2557
277 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
20 ส.ค. 2557
278 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
14 ส.ค. 2557
279 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
342
29 ก.ค. 2557
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
23 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43