ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
12 ก.พ. 2558
272 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
06 ก.พ. 2558
273 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
15 ม.ค. 2558
274 ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ประจำตำบล หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนบือยอง–พงจือนือเร๊ะ–ตะโล๊ะดือเล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
351
15 ม.ค. 2558
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
15 ม.ค. 2558
276 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
08 ม.ค. 2558
277 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
18 ธ.ค. 2557
278 ผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนือเร๊ะ – ตะโล๊ะดือแล บ้านพงจือนือเร๊ะ (ชุมชนตะโล๊ะดือแล) หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
349
09 ธ.ค. 2557
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
08 ธ.ค. 2557
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
01 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45