ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอาณาเขตของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
12 พ.ย. 2557
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
11 พ.ย. 2557
283 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
07 พ.ย. 2557
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
15 ต.ค. 2557
285 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
02 ต.ค. 2557
286 ผลการจัดจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงอาณาเขตของ อบต.กายูบอเกาะ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2557 (เงินงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
539
17 ก.ย. 2557
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
439
10 ก.ย. 2557
288 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
420
09 ก.ย. 2557
289 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม สาธารณะ บริเวณสนามกีฬาตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่3- 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557 (เงินงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
364
08 ก.ย. 2557
290 ผลการจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ถุงลมนิรภัยคู่ จำนวน 1 คัน ปีงบประมาณ 255 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
08 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45