ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำชุมชนตอบือแก บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
387
03 ก.ย. 2557
292 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
431
20 ส.ค. 2557
293 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
14 ส.ค. 2557
294 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนภายในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนฮูหยงบาโร๊ะ) ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
397
29 ก.ค. 2557
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
424
23 ก.ค. 2557
296 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
441
15 ก.ค. 2557
297 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สายภายในชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
462
15 ก.ค. 2557
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
25 มิ.ย. 2557
299 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
456
17 มิ.ย. 2557
300 ผลการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน จำนวน 40 วัน คือนม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี (ชนิดกล่อง) ภาคที่ 1/2557 จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านบือยอง จำนวน 182 คน และโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
362
30 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45