ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายบน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
13 ก.ค. 2560
122 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
11 ก.ค. 2560
123 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
07 ก.ค. 2560
124 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
07 มิ.ย. 2560
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
07 มิ.ย. 2560
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
09 พ.ค. 2560
127 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
04 พ.ค. 2560
128 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เพื่อเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลกายูบอเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านพงจือนือเร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
305
28 เม.ย. 2560
129 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
10 เม.ย. 2560
130 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
05 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45