ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
11 ก.พ. 2563
42 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ของอบต.กายูบอเกาะ (ไตรมาศ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
289
27 ม.ค. 2563
43 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
10 ม.ค. 2563
44 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
12 ธ.ค. 2562
45 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
12 พ.ย. 2562
46 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
304
30 ต.ค. 2562
47 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของอบต.กายูบอเกาะ (ไตรมาศ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
285
17 ต.ค. 2562
48 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
15 ต.ค. 2562
49 ขออนุมัติยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
09 ต.ค. 2562
50 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45